plaatje
Ik ben als coach aangesloten bij OEEC, partner van Cenzo.

Open en Eerlijk Coaching (OEEC) levert coaching op maat om diepgaand persoonlijk inzicht en structurele verandering bij medewerkers te realiseren. Landelijk levert OEEC direct toegankelijke mental coaching die leidt tot energieke, gemotiveerde en veerkrachtige medewerkers. Met deze mental coaching wordt uitval voorkomen, de verzuimduur verkort en werken we aan duurzaam inzetbare medewerkers.

OEEC-coaches bereiken echte structurele verandering door verder te gaan dan de hulpvraag en zich te richten op onderliggende thema’s, kernovertuigingen, denkkaders en patronen. Onze aanpak is gebaseerd op de principes van de International Coaching Federation (ICF) waarmee op basis van gestelde doelen onderzoek gedaan wordt naar hoe het thema zich uitspeelt in het dagelijkse leven/werk, wat de blokkades en opties zijn en hoe men concreet een volgende stap kan zetten richting het doel. Tussen de sessies door wordt met huiswerkopdrachten gewerkt om inzichten te vergaren en de volgende stappen te oefenen. Wij stimuleren hiermee het eigenaarschap van de medewerker en te komen tot gedragsverandering.

OEEC is partner van Cenzo, Centraal netwerk zorg. Cenzo helpt sinds 1994 medewerkers en organisaties met mentale vraagstukken. Cenzo is voor haar opdrachtgevers en verwijzers één aanspreekpunt. Cenzo helpt bij en door het inzetten van de juiste mentale ondersteuning, van preventie tot curatie, zowel individueel als in groepsverband.

Kijk voor meer informatie naar de dienstverlening van OEEC en Cenzo op: www.oeec.nl en  www.cenzo.nl.