plaatje

Coachcontract en werkafspraken

Coachcontract

 

Gegevens cliënt      

Naam:

Thuisadres:

Postcode en plaats :

Telefoon:

E-mail:

 

Gegevens coach:

Niels van Santen

Telefoon: 06-16080517

Email: niels.vansanten@oeec.nl

 

 

 

Aanleiding:

 

 

 

 

 

 

Doel van de coaching is:

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

 

 

 

 

Handtekening cliënt:                                                                                                                       coach:

 

 

 

 

Spelregels:

 

Van mij kun je verwachten:

Deskundige begeleiding en ondersteuning: Ik zet mij naar beste vermogen in en geef ook aan als ik denk dat je elders beter geholpen kunt worden.

Een vertrouwelijke behandeling; dit betekent dat geen enkele inhoudelijke informatie aan derden gegeven wordt tenzij na jouw goedkeuring; wel houd ik me het recht voor collegiaal overleg te hebben in het kader van de eigen ontwikkeling (intervisie & supervisie); dit overleg vindt evenwel geanonimiseerd en niet buiten jouw medeweten plaats. Omdat het traject door de werkgever betaald wordt verstrek ik wel procedurele informatie aan de werkgever (aantal sessies, voortgang, trajectduur en evt. sessies die te laat afgemeld zijn)

 

Van jou verwacht ik:

dat je je inzet tijdens het traject en verantwoordelijkheid neemt voor je eigen proces.

 

Ethische gedragscode NOBCO en Klachtenreglement

Ik werk volgens de Ethische Gedragscode van de Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches (NOBCO)

 

Coaching is een persoonlijk proces 

Haal er dus zoveel mogelijk uit! Leg een werkmap of -schrift aan, waarin je alles, wat in dit traject aan de orde komt, vastlegt en bewaart. Maak een gespreksverslag, maak aantekeningen. Overweeg voor jezelf of je erover spreekt met partner en/of vrienden. Doe eventuele ‘huiswerk’-opdrachten en maak aantekeningen van je ervaringen.

 

Evaluatie en rapportage  

Aan het einde van het traject vraag ik je een evaluatieformulier in te vullen en met mij te bespreken. De resultaten van deze evaluatie gebruik ik om zelf van te leren en volgende trajecten te verbeteren.

 

 

Enkele praktische zaken

 

Duur, tijd en plaats van de sessies

Een sessie duurt 75 minuten. We hebben een traject afgesproken van voorlopig … sessies. De coachingsessies worden gehouden bij één van de locaties die ik tot mijn beschikking heb.

 

Afspraken nakomen

Ik verwacht dat je de gemaakte afspraken nakomt. Mocht dit onverhoopt echt niet lukken, dan dien je uiterlijk 1 werkdag (24 uur) voor de afspraak mij hiervan te berichten en een nieuwe afspraak te maken. Als je korter dan 24 uur van tevoren afmeldt dan zal ik het bedrag voor de sessie voldaan moeten worden.