plaatje
Home » Blog » Communicatieproblemen en relatieproblemen oplossen » Welke hechtingsstijl heb ik? Testen hechtingsstijl
testen hechtingsstijl

Welke hechtingsstijl heb ik? Testen hechtingsstijl

door | 15 feb, 2024 | Communicatieproblemen en relatieproblemen oplossen

Welke hechtingsstijl heb ik?

In eerdere blog gaf ik uitleg over de verschillende hechtingsstijlen, hun ontstaansgeschiedenis en mogelijke uitwerking in je liefdesrelatie.

Hier vind je een aantal testjes die je een indicatie kunnen geven van aan welke kant van het spectrum je zit. Op geen enkele wijze pretendeer ik hier een diagnose te stellen. Het is echt voor jezelf, om te kijken in welke scenario’s je je het meest herkent

Algemene Vragenlijst Angstig ambivalente hechtingsstijl (Verlatingsangst)

Hier is een vragenlijst om te helpen beoordelen of je mogelijk neigt naar een angstige hechtingsstijl. Beantwoord elke vraag eerlijk en geef aan hoe sterk je het eens of oneens bent met elke uitspraak op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 sterk mee oneens is en 5 sterk mee eens.

1. Als mijn partner niet in de buurt is, maak ik me vaak zorgen of ze nog om me geven.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

2. Ik zoek vaak geruststelling van mijn partner over onze relatie.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

3. Ik voel me ongemakkelijk wanneer mijn partner tijd zonder mij doorbrengt, zelfs als het maar kort is.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

4. Ik maak me vaak zorgen over verlaten worden of afgewezen worden door mijn partner.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

5. Ik neig ertoe de acties of woorden van mijn partner te overanalyseren, op zoek naar verborgen betekenissen of tekenen van problemen in de relatie.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

6. Soms heb ik het gevoel dat ik meer van mijn partner hou dan zij van mij houden.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

7. Ik vind het moeilijk om te vertrouwen dat mijn partner er voor me zal zijn als ik ze nodig heb.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

8. Ik voel vaak de behoefte om voortdurend contact te hebben met mijn partner, zoals frequent sms’en of bellen gedurende de dag.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

9. Wanneer mijn partner verdrietig of afstandelijk is, word ik angstig en probeer ik de situatie onmiddellijk op te lossen.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

10. Ik voel me ongemakkelijk wanneer mijn partner een behoefte aan onafhankelijkheid of persoonlijke ruimte uitdrukt.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

11. Ik maak me vaak zorgen over de toekomst van mijn relatie, zelfs als alles goed gaat.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

12. Ik geef meestal prioriteit aan mijn relatie boven andere aspecten van mijn leven, zoals werk of hobby’s.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

Tel je scores op voor elke vraag om je niveau van hechtingsangst te beoordelen. Hogere scores duiden op een sterkere neiging naar angstige hechting.

 

Algemene Vragenlijst Angstig vermijdende hechtingsstijl

Hier is een vragenlijst om te helpen beoordelen of je mogelijk neigt naar een vermijdende hechtingsstijl. Beantwoord elke vraag eerlijk en geef aan hoe sterk je het eens of oneens bent met elke uitspraak op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 sterk mee oneens is en 5 sterk mee eens.

1. Ik geef er de voorkeur aan om emotioneel niet te dicht bij anderen te komen.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

2. Ik vind het moeilijk om mijn gevoelens en emoties met mijn partner te delen.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

3. Ik voel me vaak ongemakkelijk wanneer anderen te dicht bij me proberen te komen.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

4. Ik hecht veel waarde aan mijn onafhankelijkheid en autonomie in relaties.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

5. Ik neig ertoe om de belangrijkheid van romantische relaties in mijn leven te bagatelliseren.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

6. Ik vind het gemakkelijk om emotioneel afstand te nemen van mijn partner tijdens conflicten of stress.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

7. Ik geef er de voorkeur aan om mijn problemen zelf op te lossen in plaats van steun te zoeken bij mijn partner.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

8. Ik voel me ongemakkelijk bij uitingen van genegenheid of intimiteit.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

9. Ik vermijd vaak toewijding in relaties.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

10. Ik voel me vaak verstikt of opgesloten in relaties.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

11. Ik heb moeite met het vertrouwen van anderen, vooral in romantische relaties.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

12. Ik geef er de voorkeur aan om mijn emoties voor mezelf te houden in plaats van ze te delen met anderen.
– 1 (Sterk Mee Oneens) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sterk Mee Eens)

Tel je scores op voor elke vraag om je niveau van vermijdende hechting te beoordelen. Hogere scores duiden op een sterkere neiging naar vermijdende hechting.

 

Twee vragenlijsten gedrag in conflictsituatie

Hieronder twee lijsten met gedrag dat per hechtingsstijl regelmatig kan voorkomen in een (aanstaande) conflictsituatie. Eerst de lijst voor fans van de vermijdende hechtingsstijl, dan die voor aanhangers van de angstig ambivalente hechtingsstijl.

 

Onderstaand gedrag is veelvoorkomend bij personen die zich herkennen in de vermijdende hechtingsstijl (Bindingsangst). Het komt dan voor in situaties waarin er (kans op een) conflict is:

 

 • Terugtrekken: Vermijdende individuen hebben de neiging zich emotioneel of fysiek terug te trekken tijdens conflicten. Dit kan inhouden dat ze zwijgen, geen oogcontact meer maken of de kamer volledig verlaten.
 • Minimalisatie van Conflict: Ze kunnen proberen het conflict te minimaliseren, door het te vermijden of de betekenis ervan te bagatelliseren of proberen het helemaal te vermijden. ‘Je maakt er altijd zo’n ding van!
 • Afschuiven van Schuld: In plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties of bijdragen aan het conflict, kunnen vermijdende partners de schuld op hun partner of externe factoren afschuiven. ‘De wekker deed het niet, ik kom ook vaak wel gewoon op tijd, waarom moeten het hebben over iets waar ik niks aan kan doen?!
 • Emotionele Afstandelijkheid: Ze kunnen emotioneel afstandelijk overkomen tijdens conflicten, stoïcijns lijken of onaangedaan door de situatie. Voor de partner is het dan vaak net of het ze niks kan schelen. Ze sluiten niet aan bij de emotionele toestand van de ander. Vaak gebeurt er van alles aan gevoelens van binnen, maar dit is op dat moment onzichtbaar voor de partner.
 • Vermijden van Kwetsbaarheid: Vermijdende individuen voelen zich eigenlijk altijd (onbewust) ongemakkelijk bij kwetsbaarheid. Gevolg is dat ze op zo’n moment in ieder geval geen diepere emoties of gevoelens, zorgen of angsten gaan uiten. Ze zien gewoon niet voor zich hoe die het conflict kunnen gaan oplossen. Vergeet niet dat deze stijl het resultaat kan horen bij de eindconclusie van een heel jong kind dat het er uiteindelijk alleen voor staat, dat het vragen om hulp en aandacht niets heeft opgeleverd. Waarom zou het in een relatie dan wel iets opleveren?
 • Afsluiten: Als reactie op verhoogde emoties of stress, kunnen ze alle communicatie afsluiten. Ze kunnen ook letterlijk weigeren om verder te discussiëren. Hierbij kunnen ze ook de ander de schuld geven: ‘Als je zo je stem verheft, dan kan ik niet meer met je praten, koel eerst maar eens af!’
 • Zoeken naar Afleiding: Sommige vermijdende individuen kunnen afleiding of activiteiten zoeken om tijdelijk aan het conflict te ontsnappen, in plaats van het rechtstreeks aan te pakken. Ook dit kan onbewust gebeuren, de aandacht wordt in mijn spreekkamer nogal eens getrokken naar iets dan afwijkt. Dat kan dan ook even benoemd worden: ‘He, er zit een dingetje los bij de kachel, heb je dat gezien?’
 • Focussen op Logica: Deze partners schieten vaak naar hun hoofd. Ze kunnen dan analytische en logische redeneringen gaan afsteken. Daarmee sluiten ze niet aan bij de emotionele boodschap van de ander. Het is voor hen op dat moment wel de veiligste route om het conflict op te lossen. Het werkt alleen vaak averrechts… de ander mist hierin de emotionele verbinding en wordt alleen maar kwaaier.
 • 9. Zoeken naar Onafhankelijkheid: Vermijdende individuen kunnen een behoefte aan ruimte of autonomie uiten tijdens conflicten. Ze gaan dan hun behoefte aan onafhankelijkheid benadrukken in plaats van nabijheid met hun partner. Ze voelen op dat moment ook vaak niet goed het belang van de verbinding met deze ander. Dat komt pas later weer als alle innerlijke stormen zijn gaan liggen.
 • 10. Moeite met Herstellen van Verbinding: Na een conflict kunnen vermijdende partners moeite hebben om emotioneel opnieuw verbinding te maken met hun partner. Ze geven dan vaak de voorkeur aan een verzoening zonder diepere emotionele aandacht. Ze hoeven dan bijvoorbeeld niet weer in te gaan op wat er gebeurde. Dat voelt als ‘oprakelen’, en als dat gebeurt zijn ze bang (soms terecht!) dat het hele gebeuren van voren af aan begint. En dit is soms terecht omdat het er niet over hebben, weer precies een trigger is voor de andere partner. Die wil zich begrepen en gehoord voelen en dat gaat voor deze partner het best als er emotioneel wordt afgestemd.

 

Onderstaand gedrag komt vaak voor bij mensen die zich herkennen in de angstig ambivalente hechtingsstijl (verlatingsangst):

 • Verhoogde emotionele reactiviteit: Ambivalente partners ervaren vaak intense emoties tijdens conflicten, zoals angst voor verlating. Ze voelen dan ook vaak een grote behoefte aan geruststelling en nabijheid.
 • Zoeken naar geruststelling: Ze kunnen heel erg bezig zijn met het zoeken naar bevestiging bij de ander van de waarde en het belang van de relatie. Ze zoeken daarin wanhopig naar veiligheid en bevestiging dat de ander de relatie ook zo belangrijk vindt.
 • Angst voor afwijzing: Ambivalente partners kunnen vastklampend of afhankelijk gedrag gaan vertonen in een poging de verbinding met hun partner te behouden. Alles zodat de ander niet weggaat.
 • Overmatig piekeren: Ze kunnen overmatig piekeren over de relatie en de toekomst van de relatie tijdens conflicten, waarbij ze zich worst-case scenario’s voorstellen of de uitkomst catastroferen.
 • Moeite met loslaten: Deze geliefden kunnen moeite hebben om het conflict los te laten. Ze blijven dan piekeren over het probleem en ze blijven zoeken naar oplossingen, ook al is het probleem besproken en aangepakt. Ze willen er dan graag nog op terugkomen, wat misschien wel een nieuwe vraag om bevestiging is, maar deze kan de partner dan vaak niet horen. Die kan dan afwijzend reageren.
 • Gevoeligheid voor signalen: Ze kunnen hypersensitief zijn voor aanwijzingen van afwijzing of afkeuring van hun partner tijdens conflicten, waarbij ze zelfs kleine signalen interpreteren als betekenisvolle tekens van dreigend verlies.
 • Emotionele overspoeling: Ambivalente individuen kunnen emotioneel overspoelt raken tijdens conflicten, zich overweldigd voelen door hun emoties en moeite hebben om hun reacties te reguleren.
 • Verlangen naar onmiddellijke oplossing: Ze kunnen een sterke behoefte hebben aan onmiddellijke oplossing van het conflict, waarbij ze streven om de harmonie, de verbinding en de nabije partner zo snel mogelijk weer te ervaren.
 • Overmatig aanpassingsgedrag: In een poging escalatie van het conflict te vermijden en de relatie te behouden, kunnen ambivalente individuen hun gedrag overmatig aanpassen en hun eigen behoeften opzijzetten en hun grenzen gaan negeren.
 • Moeite met communiceren van behoeften: Ondanks hun sterke emoties kunnen deze partners moeite hebben om tijdens het conflict op een effectieve manier hun behoeften en wensen te uiten. Dit leidt vaak tot frustratie en misverstanden.

Deze pagina is in ontwikkeling, er worden meer lijstjes toegevoegd.. (feb 24)

Gerelateerde artikelen

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin